7K0A0032

Meilės kalba Nr. 2 – palaikymo žodžiai

Gerokai prieš pradedant suprasti žodžių reikšmes, vaikai suvokia jų emocinį turinį. Balso tonas, maloni nuotaika – perteikia emocinę šilumą ir meilę. Su meile ištarti žodžiai gali labai daug. Meilūs bei švelnūs žodžiai, pagyrimas, padrąsinimas – visa tai byloja: „Aš rūpinsiuosi tavimi“. Tai stiprina vaiko vidinį vertės ir saugumo jausmą. Nors tokius žodžius ištarti užtrunka neilgai, bet užmirštame juos negreitai. Visą gyvenimą vaikas jaučia palaikymo žodžių naudą.

Pagyrimo žodžiai

Mes dažnai pagyrimą sutapatiname su prisirišimu. O turėtume juos atskirti. Prisirišimas ir meilė išreiškia dėkingumą vaikui už patį jo buvimą, už tuos bruožus ir sugebėjimus, kurie sudaro to žmogaus visumą. O giriame vaiką už tai, ką jis atlieka, ar tai būtų jo pasiekimai, ar elgesys ar protingas požiūris. Pagyrimas, apie kurį kalbame, sakomas už tai, kas kažkiek priklauso nuo vaiko. Norint, kad pagyrimas būtų nuoširdus ir reikšmingas, reikia labai apgalvotai jį parinkti, nevartoti per dažnai ir jis būtinai turi būti pelnytas. Antraip tie žodžiai turės menką teigiamą efektą, o kartais gali tapti ir pavojingi, nes vaikai ima suvokti pagyras kaip savaime suprantamą dalyką, ima jų laukti ir situacijose, kur nėra giriami, nerimauja arba stebisi. Taip pat nepatariama girti apibendrinančiais ir įpareigojančiais žodžiais: „Tu šaunuolis“, „Tu geriausia“ir pan., nes vaikas, toks nesijausdamas gali nesąmoningai blogai elgtis, kad paneigtų tą įpareigojimą, kuriuo yra apsunkinamas.

Padrąsinimo žodžiai

Žodis „drąsinti“ reiškia „įkvėpti drąsos“. Vaikystėje bet kokia patirtis yra nauja. Mokymasis vaikščioti, kalbėti arba važiuoti dviračiu nuolat reikalauja drąsos. Savo žodžiais mes arba padrąsiname arba sumenkiname vaiko pastangas. „Tau pavyks“, „jau labai panašiai“, „pastebėjau, kad stengiesi“, „kaip puikiai tu pradėjai…“, „džiaugiuosi, kad moki išklausyti“ ir pan. Skatina vaikus nenuleisti rankų, tobulėti,siekti daugiau.

Tam, kad galėtume drąsinti savo vaikus, mes, tėvai, turime ir patys būti geros fizinės, protinės, emocinės ir dvasinės būklės ir jaustis pakankamai gyvybingi. Todėl šeimoje abu sutuoktiniai turėtų drąsinti vienas kitą, kitu atveju gera turėti artimų draugų ar giminaičių, kurie suteiktų dvasinės energijos.

Padrąsinimo žodžiai veiksmingiausi būna tada, kai skiriami pabrėžti ypatingam darbui, kurį vaikas nuveikė. Tikslas – pastebėti sūnų ar dukrą darant kažką gero ir jį įvertinti. Žinoma, tam reikia didesnių pastangų, nei nutverti vaiką darant ką nors negero ir pasmerkti jį už tai. Bet šito vertas galutinis rezultatas – padrąsinimas, kuriuo vaikas vadovaujasi bręsdamas morališkai ir etiškai.

Nukreipiantys žodžiai

Tai stiprus šios meilės kalbos rūšies elementas – žodžiai, duodantys vaikui kryptį ateičiai. Tikslas – padėti išsiugdyti savybes, reikalingas gyvenant konkrečioje visuomenėje. Tai ir „galima“/“negalima“ supratimas, ir kt. moralinių, etinių normų išaiškinimas.

Vaikams reikia vadovauti. Jie išmoksta kalbėti girdėdami konkrečią kalbą, mokosi elgtis matydami kitų elgesį. Pernelyg dažnai mes išsakom teisingus dalykus netinkamu būdu. Pozityvūs nurodymai išreikšti neigiama maniera duoda atvirkštinius rezultatus. Kaip pasakė vienas vaikas: „tėvai rėkia ant manęs, liepdami man nerėkti. Jie tikisi kad aš darysiu tai, ko jie patys neišmoko. Tai nesąžininga.“ Nereiktų vadovavimo suprasti tik kaip draudimų srauto: „negerk“, „nerūkyk“, „neviršyk leistino greičio“ ir kt. Tai geri įspėjimai, bet vargu ar pakankamai nukreipiantys prasmingam gyvenimui. Draudimai yra tik sudedamoji, bet nepagrindinė vadovavimo dalis. Vaikų interesų paisymas ir tų interesų paskatinimas, nuoširdus susirūpinimas ir su meile išreikšta nuomonė  taps pačiu geriausiu pagalbininku auklėjant ir vadovaujant savo vaikui.

KAI PALAIKYMO ŽODŽIAI PAGRINDINĖ VAIKO MEILĖS KALBA

Žodžių „Aš tave myliu“ niekada neturėtų temdyti sąlygos. Jokių „myliu, bet…“ neturi būti. Jeigu manote, kad jūsų vaiko pirminė meilės kalba yra palaikymo žodžiai, o jums sunku ja kalbėti, pamėginkite užsivesti sąsiuvinį. Kai išgirsite kitus tėvus sakant kokius nors palaikymo žodžius – užsirašykite. Kai straipsnyje pamatysite ką nors tinkamo – irgi pasižymėkite pozityvią reikšmę turinčius posakius. Knygose apie vaikų auklėjimą irgi galima rasti naudingų išsireiškimų. Tada pasitreniruokite prieš veidrodį tarti tuos žodžius. Tai darant pakankamai dažnai tie žodžiai taps jums savi ir lengvai tariami. Tada sąmoningai sakykite juos savo vaikui bent jau tris kartus per dieną.

Jeigu kartais pavartosite senus posakius iš įpratimo – atsiprašykite vaiko ir prisipažinkite, kad mokotės būti mama ar tėčiu, ir norite tinkamai parodyti savo meilę jam. Geriausias atlygis už pastangas bus tai, kad ko gero sulauksite palaikymo žodžių iš vaiko, ir tai bus jo meilės išraiška jums.