gyvybe Visi pamename fizikos ir chemijos pamokas ir ten darytus bandymus. Vieniems mums tai atrodė aišku, suprantama, kiti tiesiog priėmė kaip faktą kad taip yra. Iš tikro, Žemės traukos dėsnis veiks netgi jei jį ignoruosime/nežinosime nieko apie tai, vanduo užvirs 100 laipsnių Celsijaus temperatūroje tam tikromis sąlygomis irgi galimai mums per daug nesigilinant kodėl. Ir daug kitų kasdieninių dalykų. Taigi, vadinasi yra ir daugiau dėsnių, kurie veikia mums nežinant jų, o štai į vidurinės mokyklos programą jų neįtraukė…. Ir susidurdami su jų veikimu savo gyvenimo kasdienybėje sukame sau galvas – kodėl? Kaip? Vis tas pats ir tas pats…

Tačiau, iš tikro, tuos dėsnius surašė labai seniai į storus šventraščius ir juos galime rasti visose religijose, įvairiomis kalbomis, bet sako jie tą patį. Ir dauguma mūsų juos puikiai žinome. Dažnai – ignoruojame.
SĖJOS IR PJŪTIES DĖSNIS
„Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas; ką žmogus pasėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.“
(Gal 6, 7-10 Biblija)
Tai vienas iš pagrindinių dvasinių dėsnių, dar žinomas kaip priežasties ir pasekmės dėsnis. Ką mes besakytume ar bedarytume, tas besąlygiškai grįžta mums atgal. Ir kitaip nebūna. Jeigu jūs nuolat sėjate aplinkui negatyvą, tai to paties ir tikėkitės iš Pasaulio. Bet jeigu norite meilės, laimės ir taikos – tai neškite tai savo rankomis, ir jūs būtinai tai turėsite!!! Labiausiai stebuklinga yra tai, kad vaisius visuomet gerokai didesnis už pasėtą sėklą: padovanojęs kažkam šypseną, jūs sukuriate gerą nuotaiką visai dienai, padėję keliomis monetomis galite susikurti finansinę gerovę ilgam. Svarbu yra žiūrėti ką ir kur sėjate – tiek dvasinėje, tiek fizinėje realybėje.
SUKŪRIMO DĖSNIS
“Ir dievas sutvėrė žmogų į savo paveikslą; į dievo paveikslą jį sutvėrė;“ (Biblija 1:27)
Kiekvienas žmogus savyje turi sugebėjimą kurti, nes juk Dievas – Kūrėjas. Iš pradžių jūs kažką sukuriate mintyse, o tik po to įkūnijate fiziškai. Visada pirmiausia būna idėja, kurią nešiojate savyje kurį laiką, o tik po to tai tampa realybe. Taigi, dabar akivaizdu kaip svarbu tai, apie ką galvojame. Mokslininkų paskaičiavimais, per dieną žmogaus smegenys sugeba sugeneruoti iki 10 000 minčių: kiek ir kokių paverčiate savo aplinka?
PRIĖMIMO DĖSNIS
“Dievas priešinasi puikiems, o nuolankiems duoda malonės” (Jok.4, ū).
Kartais, tam, kad pajudėti iš „mirties taško“ į priekį, tereikia tik priimti susidariusią situaciją kaip faktą ir nusiraminti. Dažniausiai ramybės būsenoje surandame reikalingą sprendimą kad pasuktume teisingu keliu. Jeigu, besivaikydami kokio nors tikslo, persitempiate, „perdegate“ tiek fiziškai, tiek morališkai, nepasiekę nė dešimtadalio norimo, pagalvokite apie puikybę ir garbės troškimą. Gal verta susitaikyti su situacija, su tuo, kad nesate visagalis ir priimti Dievo malonę (nenusipelnytą dovaną) ir būti dėkingu.
DĖKINGUMO DĖSNIS
“Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.” (Biblija ; Tesalonikiečiams 5:18)
Jūs šiandien prabudote sveikas? – Dėkokite! Turite stogą virš galvos ir darbą? – Puiku! Esate milijonierius ir galite sau viską leisti? – Nuostabu! Jus apvogė? – dėkokite kad esate tas, iš kurio yra ką vogti! Susirgote? – džiaukitės, kad turite lėšų gydymui ir mylimus žmones, kurie jus slaugo!!! Kiekviename įvykyje įžvelkite tai, už ką galite būti dėkingi – tokiu būdu išliksite ramus, sveikas, tausosite savo nervus ir žengsite tik į priekį.
MEILĖS DĖSNIS
„Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus.  ( Lk 6 27-28)
O, tai nelengva!!! Kartais gali atrodyti, kad tai – neįmanoma!!! Bet! Vyksta neįtikėtini dalykai tuomet, kai mes išdrįstame daryti gera tiems, kas nė kruopelytės atrodo nenusipelnė jo. Bet, sekant Dievo pavyzdžiu, kiekvienas žmogus yra vertas Meilės, ir tik Meilė turi stebuklingas galias išgydyti visa tai, nuo ko žmogus tapo piktas, nedraugiškas, ligotas, nelaimingas…Gera pamokanti istorija nutiko Indijoje. Vieno miesto valdovas išgirdo kalbas apie tai, kad žmonės ruošia prieš jį sukilimą. Išsiuntinėjo savo pasiuntinius sužinoti kas ir kodėl pradėjo apie tai raginti minią. Pasirodo, netoli rūmų esančios užeigos nuolatinis lankytojas, pagyvenęs mūrininkas, gyvenantis tiesiai priešais valdovo rūmus, ten ir dirbantis kiekvieną rytą, vakarais pasakoja užeigoje susirinkusiems žmonėms kaip miesto valdovas išeina į balkoną 8 ryto ir kaip jo žmona jį maitina vynuogėmis, kai tuo tarpu jie visi lenkia nugaras ir jam dirba. Tokiu būdu kas vakarą paprastų žmonių nepasitenkinimas augo ir kilo idėja nuversti šį išlepusį miesto valdovą. Tačiau, kitą rytą prie mūrininko durų prisistatė rūmų astrologai ir pranešė jam, kad štai žvaigždės lėmė netikėtai jam tapti šio miesto valdovu ir jis turįs skubiai su jais vykti ir pradėti savo tarnybą. Šiek tiek pasimuistęs, mūrininkas sutiko ir tuoj pat buvo pristatytas į rūmus. Nuo pirmos minutės jam buvo duodami pasirašyti įvairūs dokumentai, jis turėjo peržiūrėti miesto teismų sprendimus, atlikti daug einamųjų dienos darbų, kad vakare jau be jėgų griuvo į lovą. Tačiau, apie 3 val ryto jis buvo prižadintas ir jam buvo pranešta, kad dabar jis turi dvi valandas melstis šventykloje už savo miestą ir miestelėnus, kad jiems viskas būtų gerai, po to iš karto buvo kovinio pasirengimo pratybos su geriausiai kovų meistrais, kurie jį dar dvi valandas mokė įvairių kovos būdų. Septintą ryto teko pasirašinėti naujos dienos įstatymus, prieš tai juos peržiūrėjus ir štai išmušus aštuonioms, naujasis valdovas svyruodamas iš nuovargio išėjo į balkoną pakvėpuoti grynu oru. Priėjusi buvusio valdovo žmona pasiūlė jam vynuogių. Apsidžiaugęs žmogus paklausė ar jau gali eiti pusryčiauti? Jam buvo atsakyta, kad vynuogės ir buvo pusryčiai. Išsigelbėjimas atėjo netikėtai: prisistatė rūmų astrologai ir pranešė, kad štai žvaigždės rodo, kad jo vadovavimo laikas baigėsi, ir jis gali keliauti į savo ankstesniuosius namus. Vakare mūrininkas, sėdėjo užeigoje kaip įprastai ir tylėjo. Žmonės pradėjo jo klausinėti ar vėl tas veltėdis valdovas tik vynuogėmis gardžiuojasi kol jie visi dirba? Žmogus pašoko nuo kėdės ir sušuko: nedrįskite apie miesto valdovą nieko blogo sakyti! Jis labai sunkiai dirba!
ATLEIDIMO DĖSNIS
„Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ (Lk 6 36-38)
Tai pati didžiausia jėga. Juk žinote tą posakį: laikyti pyktį kam nors tai yra tas pats kaip išgerti nuodus ir tikėtis, kad nusinuodys tas, ant kurio pykstate. Tik atleidimas suteikia galimybę atsikratyti naštos, kuri neleidžia judėti į priekį. Būna net gi taip, kad jūs pykstate ant žmogaus, kuris net neįtaria, kad kažką blogo jums padarė. Taigi, padarykite tą patį – atleiskite, ir gyvenkite laisvai ir laimingai!
TIKĖJIMO DĖSNIS
„Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome.“ (Laiškas žydams 11:1)
Taigi, tai, ko tikitės savo gyvenime – tuo ir tikite. Net jeigu to dar nematote, bet esate įsitikinę – tai jūsų tikėjimas. Labai paprasta. Jūs įsitikinę, kad jus atleis iš darbo, kad susirgsite, kad bus krizė, kad santykiai iširs… Taip, tai jūsų tikėjimas! Jūs įsitikinę, kad jus lydės sėkmė, Dievo pagalba, kad jūs pasieksite gerų rezultatų savo profesinėje veikloje, kad šeima bus laiminga, kad turėsite puikų laisvalaikį kelionėje? Taip, tai jūsų tikėjimas! O parašyta: tikintiems VISKAS! ĮMANOMA! Neparašyta, kad tik truputį, bet viskas! Suprantate? Taigi, tikėkitės gero, būkite įsitikinę laime ir turėkite visa tai savo gyvenime!
Visiems, kurie skaitė šias eilutes, linkiu ne tik žinojimo, bet ir naudojimosi!

Dalis medžiagos pagal Irinos Aprelskajos straipsnį.