(ištraukos iš Brian Tracy knygos “Suvalgyk šitą varlę”)

Sėkmingų žmonių įpročiai

Nuo seno kalbama, kad jeigu kiekvieną rytą atsikėlę jūs pirmiausia suvalgysite gyvą varlę, tai visą likusią dieną praleisite įsitikinę, jog tai buvo blogiausias dalykas, kuris galėjo tądien atsitikti.

Jūsų „varlė” – tai didžiausias ir svarbiausias darbas, kuris greičiausia bus atidėtas ilgam, jeigu nieko nedarysite šiandien. Šiuo metu tai yra tas vienintelis dalykas, kuris padarys didžiausią įtaką jūsų gyvenimui ir sėkmei.

Taip pat sakoma: „Jeigu jūs privalote suvalgyti dvi varles, tai pradėkite nuo bjauresnės.”

Kitaip tariant, jeigu turite atlikti du darbus, pradėkite nuo didesnio, sunkesnio ir svarbesnio. Įpraskite pradėti darbą iš karto ir tik pabaigę jį pereikite prie kitų užduočių.

Paskutinė pastaba: „Jeigu jau turite suvalgyti gyvą varlę, neverta ilgai sėdėti ir spoksoti į ją.” Puikiai atlikto darbo bei didelio produktyvumo paslaptis- tai įprotis kiekvienos dienos pradžioje pirmiausia imtis savo pagrindinės užduoties. Jums turi tapti įprasta prieš atliekant kokius nors reikalus daug nemąstant „suvalgyti varlę”.

Jūs iš tikrųjų galite išsiugdyti teigiamą priklausomybę nuo endorfinų; dėl jų pasidaro aiškiau, atsiranda pasitikėjimas savimi ir savo kompetencija. Kai tik atsiras ši priklausomybė, beveik nesusimąstydami pirmiausia savo gyvenime imsitės svarbesnių darbų ir projektų. Jūs tapsite priklausomi, gerąja šio žodžio prasme, nuo sėkmės ir atsidavimo.

Jūs turite neribotų galimybių įgyti naujų įgūdžių, įpročių bei gebėjimų ir ištobulinti juos. Jeigu nuolat mokysitės nedelsti, greitai atlikti svarbiausius darbus, išvažiuosite į savo gyvenimo bei karjeros greitkelį ir iki pat galo nuspausite akceleratoriaus pedalą.

Suvalgykit šitą varlę!

1. Kuo aiškiau įsivaizduosite savo tikslą ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti, tuo lengviau bus įveikti delsimą, „suvalgyti savo varlę” ir sėkmingai pabaigti darbą.

Didžioji sėkmės taisyklė: galvodami viską užsirašykite.

2. Kiekvieną dieną planuokite iš anksto

Planavimas paverčia ateitį dabartimi, todėl ateitį galite kurti tiesiog dabar.

Turbūt girdėjote seną klausimą: „Kaip suvalgyti dramblį?” Atsakymas paprastas: „Po kąsnelį!”

Kiekviena planavimui panaudota minutė mažina darbo laiką mažiausiai dešimčia minučių. Skirtingiems tikslams pasiekti reikia sudaryti skirtingus planus.

Parengę projektą, visada sudarykite jo kiekvieno etapo planą. Uždaviniai turi būti sudėlioti pagal jų svarbą bei atlikimo tvarką ir užrašyti popieriuje ar kompiuteryje taip, kad aiškiai juos matytumėte.

3. Taisyklė 80/20 yra viena iš naudingiausių organizuojant mūsų laiką ir gyvenimą. Ji taip pat vadinama „Pareto principu” (pagal italų ekonomistą Vilfredą Paretą), kuris pirmas suformulavo šią taisyklę 1895 metais). Tai reiškia, kad jei turite sąrašą, susidarantį iš 10 punktų, kuriuos būti­ na įgyvendinti, tai dviejų iš jų vertė bus tokia pati ar net didesnė nei kitų aštuonių.

Atspėkite, kokius dalykus dažniausiai atidėlioja paprastas žmogus? Liūdna, bet dauguma žmonių delsia atlikti 10 ar 20 procentų pačių svarbiausių darbų, „vertingiausią mažumą”. Užuot tai darę, jie atlieka 80 procentų nevertingų darbų, „nereikšmingą daugumą”.

4. Konstruktyviai mąstančio žmogaus požymis yra gebėjimas numatyti, kokie bus padariniai, jei jis darys tam tikrą darbą arba nedarys jo.

Vienas iš darbo svarbos įvertinimo būdų yra mokėjimas nustatyti, kokią kitą „varlę” turėsite „suvalgyti”.

Reguliariai peržiūrėkite savo darbų, tikslų ir projektų sąrašą. Nesiliaukite klausinėję savęs: „Kuris iš šių projektų, jei atliksiu jį puikiai ir laiku, darys didžiausią teigiamą įtaką mano gyvenimui?”

5. Kuo labiau apmąstysite planavimą ir prioritetus, tuo svarbesnius dalykus darysite ir greičiau juos pabaigsite. Kuo svarbesnis ir vertingesnis darbas, tuo bus d idesnis ryžtas pradėti ir neatidėlioti.

ABCDE metodas yra veiksmingas prioritetų nustatymo būdas, kurį galite naudoti kiekvieną dieną.

Štai kaip jis veikia: iš pradžių jūs sudarote šios dienos planą ir užrašote jį.

Prieš pradėdami ką nors daryti, pažymėkite kiekvieną užduotį raidėmis A, B, C, D arba E.

Raidė A reiškia, kad darbas yra labai svarbus, ir jūs privalote atlikti jį, kitaip susidursite su rimtomis problemomis.

Tai ir yra jūsų gyvenimo „varlės”.

Jeigu jūsų sąraše yra daugiau kaip vienas A uždavinys, išdėstykite juos pagal svarbą, pažymėdami kiekvieną A-l, A-2, A-3 ir taip toliau. Iš jų uždavinys A-l – „didžiausia ir bjauriausia” iš visų šių „varlių”.

Raidė B reiškia, kad turėtumėte atlikti šį darbą. Jo rezultatai labai svarbūs. Tai lyg jūsų darbo „buožgalviai”.

Yra taisyklė, kad jūs negalite pradėti B klasės darbų tol, kol nepabaigtas nors vienas A svarbos darbas. Niekada nesivaikykite „buožgalvių”, jei prieš jus sėdi „varlė” ir laukia, kol bus „suvalgyta”.

Raide C pažymimi darbai, kuriuos gerai būtų atlikti, tačiau jų neatlikus didelių problemų nekils.

D raide pažymėtus darbus galite pavesti kam nors kitam.

Užduotis E galite išbraukti iš savo sąrašo, jos nieko nepakeis. Tai – galbūt kažkada buvęs svarbus, tačiau dabar nebeturintis reikšmės nei jums, nei kam nors kitam darbas, kurį tebedarote iš įpročio arba iš malonumo.

6. Orientuokitės į svarbiausias veiklos sritis

„Kodėl man moka atlyginimą?” Tai – vienas iš svarbesnių visos jūsų karjeros klausimų.

Svarbiausios veiklos sritys yra tarsi gyvybinės kūno funkcijos, tokios kaip kraujo spaudimas, pulsas, kvėpavimo dažnis ir smegenų veikla. Išnykus vienai iš šių gyvybinių funkcijų, miršta visas organizmas. Taip pat ir nesėkmė svarbiausioje jūsų veiklos srityje gali reikšti viso darbo fiasko.

Kfektyvaus darbo pradžia – nustatyti svarbiausias veiklos sritis.

Nustatę svarbiausias veiklos sritis, kiekvienoje iš jų turite įvertinti savo situaciją pagal dešimties balų skalę. Kurioje srityje jūs esate stipresni, o kurioje – silpnesni? Kokiame darbe pasiekiate puikių rezultatų, o kokioje veikloje jums nesiseka?

Galite būti tiesiog nepakartojami šešiose iš septynių svarbiausių veiklos sričių, tačiau jei esate tikri nevykėliai septintojoje, ji neleis judėti pirmyn ir nulems jūsų galimybes. Ši silpnoji vieta trukdys jums efektyviai dirbti ir bus nesutarimų ir nusivylimo priežastis.

Viena iš pagrindinių atidėliojimo ir delsimo darbe priežasčių yra ta, kad žmonės vengia tokių veiklos sričių, kuriose anksčiau buvo patyrę nesėkmių. Užuot nusibrėžę tikslą ir sukūrę tobulinimosi tam tikroje srityje planą, dauguma žmonių stengiasi visiškai išvengti tų veiklos sričių, o tai tik blogina padėtį. Kiekvienas turi savo stiprybių ir silpnybių. Nesistenkite tobulinti, teisinti ar ginti savo silpnųjų pusių. Užuot tai darę, aiškiai identifikuokite jas. Užsibrėžkite tikslą, sudarykite planą, kaip kiekvienoje iš šių sričių pasiekti meistriškumo. Tik pagalvokite! Vos vienas žingsnis – ir tapsite savo srityje geriausias.

Jeigu kam nors puikiai sekasi kurioje nors svarbioje veiklos srityje, tai reiškia, kad ir jūs galėsite tai padaryti, jei tik panorėsite.

7. Paspartinto efektyvumo dėsnis sako: „Viskam niekada neužtenka laiko, tačiau jo visada užtenka svarbiausiam dalykui padaryti.” Tai reiškia, kad jūs niekada nesusidorosite su visais darbais. Apgalvokite tai. Daugiausia, ką jūs galite padaryti, – tai gerai vykdyti savo svarbiausias pareigas. Kiti darbai turės palaukti.

Trys klausimai, kuriuos nuolat užduosite sau, padės jums laiku atlikti svarbiausius darbus. Pirmasis klausimas yra: „Kuri mano veikla vertingiausia“?

Kitaip sakant, kas yra tos didžiausios „varlės”, kurias jūs turite „suvalgyti” kad atneštumėte didžiausią naudą savo kompanijai? Savo šeimai? Apskritai savo gyvenimui?

Antrasis klausimas, kurį nuolat turite sau užduoti, yra: „Kuris mano darbas atneš daugiausiai naudos?” Šio klausimo autorius yra vadybos guru Peteris Druckeris. Kokia tai veikla? Kas yra jūsų darbo „varlė”? Kiekvieną dienos valandą galite savęs to klausinėti, ir atsakymai bus skirtingi. Jūsų uždavinys – žinoti teisingą atsakymą ir pirmiausia imtis šio darbo.

Trečias klausimas yra: „Kaip naudingiausiai galiu panaudoti savo laiką”? Kitaip tariant: „Kas šiuo metu yra mano didžiausia „varlė”? Tai – esminis laiko organizavimo klausimas.

Pats veiksmingiausias sėkmę lemiantis mąstymo įrankis yra jūsų gebėjimas nustatyti savo prioritetus. Kiekvieną dieną keletą minučių pabūkite ramioje aplinkoje, kur niekas negalėtų jums sutrukdyti. Pasistenkite atsipalaiduoti ir ramiai pagalvokite apie savo darbą ar kitą veiklą.

8. Vienas iš geriausių būdų įveikti delsimą ir greičiau pabaigti daugelį dalykų – prieš pradedant ką nors daryti turėti po ranka viską, ko prireiks. Visiškai pasirengęs jūs – tarsi užtaisytas ginklas arba lankininkas su strėle ir įtempta lanko temple. Jums reikia tik trupučio proto pastangų, kad pradėtumėte reikšmingiausius savo darbus.

Įdėmiai pažiūrėkite į savo darbo vietą ir darbe, ir namie. Paklauskite savęs: „Koks žmogus dirba šitokiomis sąlygomis?”

Kuo švaresnė ir tvarkingesnė yra jūsų darbo vieta, tuo geriau jaučiatės, labiau pasitikite savimi ir esate produktyvesni.

9. Namų darbų atlikimas – tai vienas iš svarbiausių asmens produktyvumo principų. Išmokite tai, ką privalote, kad galėtumėte puikiai atlikti darbą. Kuo sėkmingiau „valgysite” konkrečią „varlę”, tuo daugiau šansų, kad pradėję darbą sėkmingai jį pabaigsite.

Reguliariai tobulinkite savo įgūdžius svarbiausiose veiklos sferose. Atminkite, nors ir kaip puikiai dirbtumėte šiandien, jūsų žinios ir įgūdžiai labai greitai pasens.

Taisyklė: minimali sėkmės bet kurioje srityje sąlyga – nuolatinis mokymasis.

Nuspręskite tapti „dirbk kaip sau” projektu. Būkite savo profesijos studentas iki gyvos galvos. Profesionalams niekada ne vėlu mokytis.

Kokie svarbiausi įgūdžiai labiausiai padės pasiekti geresnių rezultatų per trumpesnį laiką? Kokie esminiai sugebėjimai bus reikalingi ateityje, kad galėtumėte tapti savo srities lyderiu? Nors ir kas tai būtų, nustatykite tikslą, sudarykite planą ir pradėkite tobulintis. Pasiryžkite būti geriausias!

10. Tam tikri dalykai, kuriuos galite padaryti ar išmokti daryti, suteiks jums ypatingos vertės savo paties ir kitų akyse. Jūsų pareiga nustatyti savo unikalių gabumų ribas ir tobulai jais naudotis.

Jūsų didžiausias turtas, kalbant finansiniais terminais, – tai mokėjimas užsidirbti. Sugebėjimai jums kasmet atneša dešimtis tūkstančių dolerių. Tai vyksta praktiškai pritaikant žinias bei įgūdžius.

Galite prarasti visą savo turtą – namą, automobilį, darbą, banko sąskaitą, – tačiau kol turite sugebėjimų užsidirbti, galite visa tai su dideliu kaupu susigrąžinti.

Nuolat naudokitės savo ypatingais gebėjimais. Ką galite daryti geriausiai? Kokioje srityje esate talentingiausias? Kas kitiems nesiseka, o jūs tai atliekate lengvai ir be priekaištų? Prisimindamas savo karjerą pagalvokite, kas iki šiol labiausiai prisidėjo prie jūsų sėkmės gyvenime ir darbe? Kokios svarbiausios praeityje jūsų „suvalgytos” „varlės”?

Labiausiai mėgstate daryti tai, ką geriausiai mokate. Kas jums labiausiai patinka darbe?

Kokias „varles” labiausiai mėgstate „valgyti”? Vien tai, kad jums kažkas patinka, reiškia, jog galbūt galite tapti šioje srityje geriausias.

Analizuokite savo darbą. Kuri jūsų veiklos sritis susilaukia daugiausia kitų žmonių komplimentų ir didžiausio įvertinimo? Kas teigiamai veikia kitų žmonių darbą?

Sėkmė lydi tuos žmones, kurie suranda laiko išsiaiškinti, ką sugeba ir ką labiausiai mėgsta. Jie žino, ką daryti, kad jų darbas būtų kitoks, ir tada susitelkia tik ties ta veiklos sritimi.

Visada privalote sutelkti didžiausią savo energiją ir gabumus tiems darbams, kuriems esate gabiausi. Jūs negalite imtis visko, tačiau galite padaryti tuos

kelis dalykus, kuriuos puikiai mokate.

Nuolatos klauskite savęs: „Ką galiu daryti geriausiai? Ką labiausiai mėgstu savo darbe? Kas daugiausiai nulėmė mano sėkmę praeityje? Kokiam darbui aš turiu sugebėjimų?”

11. Bet kurio darbo greitį ir sėkmę nulemia vienas veiksnys. Koks jis? Sutelkite visas savo proto galias tam apmąstyti. Galbūt tai – vertingiausias jūsų laiko ir talento panaudojimas.

Trukdantis veiksnys visada egzistuoja, ir jūsų uždavinys – jį rasti.

Taisyklę 80/20 galima pritaikyti bet kuriems jūsų gyvenimo bei darbo trukdžiams. Tai reiškia, kad 80 procentų trukdžių, kurie sulaiko jus, kai stengiatės pasiekti savo tikslus, yra vidiniai. Jie tūno jumyse ir priklauso nuo jūsų asmeninių savybių, gabumų, jpročių, drausmės arba kompetencijos. Ir tik 20 procentų trukdžių – tai jūsų arba jūsų organizacijos išoriniai veiksniai.

Sėkmės lydimi žmonės trukdžių analizę visada pradeda klausdami savęs: „Kokia mano savybe trukdo veiklai?”

Nuolat klauskite savęs: „Nuo ko priklauso greitis, kuriuo judu savo tikslų link?”

Nustatykite, koks gyvenimo tikslas jums šiandien svarbiausias. Kas yra tas vienintelis tikslas, kuris, jei jį pasieksite, turės didžiausią teigiamą poveikį jūsų gyvenimui? Koks pasiekimas darbe turės didžiausią teigiamą įtaką jūsų karjerai?

Kai nustatysite pagrindinį tikslą, paklauskite savęs: „Kas lemia greitį, kuriuo pasiekiamas šis tikslas? Kodėl dar nepasiekiau jo? Kas mane sulaiko?”

12. Yra senas posakis: „Visko iš karto nepadarysi, tačiau žingsnis po žingsnio galima padaryti viską.”

Vienas iš geriausių būdų išvengti delsimo – tai nesukti galvos dėl didžiulio darbo, kuris laukia ateityje, o susikaupti ties tuo, kurį reikia atlikti šiandien. Vienos iš geriausių būdų „suvalgyti” didžiulę „varlę” valgyti ją po „kąsnelį”.

Konfucijus rašė: „Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio.” Tai puikus metodas iš- vengti atidėliojimo ir darbus padaryti greičiau.

13. Tik apie 2 procentus žmonių gali dirbti visiškai savarankiškai. Mes juos vadiname lyderiais. Jūs taip pat norėtumėte būti tokiais žmonėmis.

Jūsų tikslas – priprasti dirbti savarankiškai, nelaukiant, kol kas nors ateis ir atliks jūsų darbą. Turite patys pasirinkti ir „suvalgyti” savo „varles” pagal jų svarbą.

Kasdien įsivaizduokite, kad gavote skubią žinutę ir rytoj turite mėnesiui išvažiuoti iš miesto. Ką norėtumėte prieš išvažiuodamas būtinai pabaigti? Nors ir kas tai būtų, tučtuojau imkitės darbo.

Kiekvienam uždaviniui, kiekvienai veiklai nustatykite galutinį ir tarpinius atlikimo terminus. Susikurkite „skatinimo sistemą”. Iškelkite sau kartelę ir nenuleiskite jos. Kai nustatysite galutinį darbo atlikimo terminą, laikykitės jo ir netgi pasistenkite pabaigti anksčiau.

Prieš pradėdami rimtą darbą arba projektą, užsirašykite kiekvieną jo etapą. Paskui pagalvokite, kiek minučių ar valandų jums prireiks kiekvienam etapui pabaigti. Savo kasdienę veiklą organizuokite taip, kad kiekvienai iš šių užduočių laiko skirtumėte tiek, kiek reikia.

14. Sukaupkite visus savo vidinius išteklius, sutelkite visus gabumus, surikiuokite savo veiksmus, sukoncentruokite visas savo jėgas ir bent vienoje savo veiklos srityje pasiekite meistriškumo viršūnę. JOHNAS HAGGAl’lS

Gerai pailsėję, galite padaryti dvigubai, trigubai ar net penkiagubai daugiau, negu būdami pavargę.

Yra žinoma, kad tam tikru paros metu jūsų produktyvumas didžiausias. Turite nustatyti tą laiką ir įprasti tuo metu atlikti svarbiausius ir sudėtingiausius darbus.

Kai jaučiatės pervargę ir suglumę dėl to, kad per trumpą laiką reikia padaryti labai daug, sustokite ir pasakykite sau: „Galiu padaryti tik tiek, kiek galiu.”

Štai jums taisyklė: kiekvieną savaitę susikurkite vieną visiškai laisvą dieną.

Įvertinkite savo dabartinį energijos lygį ir kasdienius sveikos gyvensenos įpročius. Nuspręs­ kite nuo šiandien pradėti gerinti savo sveikatą ir didinti energingumą. Paklauskite savęs:

1. Kokios fizinių pastangų reikalaujančios veiklos reikėtų daugiau?

  1. Ko reikėtų daryti mažiau?
  2. Ką reikia pradėti daryti norint pagerinti savo produktyvumą?
  3. Kokia veikla kenkia mano sveikatai ir ką turiu nustoti daręs?

Nors ir kokie būtų atsakymai, pradėkite ką nors daryti tiesiog šiandien.

15. Žmogus jaučia nenugalimą potraukį nuotykiams, pergalei ir kūrybai, nes tai yra didžiausias jo džiaugsmas. (Antoine’as De Saint-Exupery)

Nuo jūsų nuolatinio dialogo su savimi priklauso mažiausiai 95 procentai teigiamų ar neigiamų emocijų. Jausmus nulemia ne tai, kas jums atsitinka, o tai, kaip vertinate tuos įvykius. Nuo to, kaip suprantate įvykius, priklauso jų poveikis jums: skatins ar slopins motyvaciją, suteiks daugiau energijos ar susilpnins.

Optimizmas – tai svarbiausia savybė, kurią jūs galite išsiugdyti, norėdami pasiekti asmeninių ir profesinių aukštumų ir tapti laimingi.

Opmistai pasižymi trimis ypatingomis savybėmis, kurių galima išmokti padedant nuolatinei praktikai ir kartojimui.

Pirma, optimistai kiekvienoje situacijoje ieško geriausio. Nesvarbu, kad kažkas vyksta blogai, jie visada ieško to, kas gera ar naudinga. Ir nenuostabu, kad visada tai randa.

Antra, kiekvieną nesėkmę ar problemą optimistai visada siekia paversti reikšminga pamoka. Jie mano, kad „sunkumai yra ne tam, kad trukdytų, bet tam, kad mokytų.” Optimistai tiki, kad kiekviena nesėkmė ar kliūtis yra vertinga pamoka, kuri leis jiems tobulėti, todėl jie privalo perprasti šią pamoką.

Trečia, optimistai visada ieško kiekvienos problemos sprendimų. Užuot ką nors kaltinę ar skundęsi, jei kas nors blogai sekasi, jie imasi veiksmų. Optimistai klausinėja savęs: „Koks gali būti problemos sprendimas? Ką mes galime padaryti dabar? Koks yra kitas žingsnis?”

Jie mąsto ir kalba apie savo ateitį ir apie tai, ką ruošiasi daryti, o ne apie praeitį ir tai, ką darė. Jie visada žiūri į priekį, o ne atgal.

Kontroliuokite savo mintis. Atminkite: nuo to, apie ką dažniausiai galvojate, priklauso tai, kokie esate. Būtinai galvokite ir kalbėkite apie dalykus, kurių norite, o ne apie tai, ko nenorite.

Būkite pozityviai nusiteikę, prisiimkite visą atsakomybę už save ir už viską, kas jums atsitinka. Nustokite dėl visko kaltinti kitus. Verčiau pasiryžkite siekti pažangos, o ne teisinti savo neveiklumą. Tegul mintys ir energija bus nukreipti į ateitį, į dalykus, kurie gali pagerinti jūsų gyvenimą, o visa kita įvyks savaime.

16. Kūrybingas atidėliojimas yra vienas iš veiksmingesnių asmeninio efektyvumo didinimo metodų. Jis gali pakeisti jūsų gyvenimą.

Iš tikrųjų jūs negalite padaryti visko. Kažką reikia atidėti! Neskubėkite „valgyti” mažų ir nelabai bjaurių „varlių”. Pirmiausia „suvalgykite” didžiausias ir bjauriausias.

Taisyklė: jūs galite kontroliuoti savo laiką ir gyvenimą tik tiek, kiek atsisakysite nereikšmingos veiklos.

Kūrybingas atidėliojimas yra apgalvotas ir sąmoningas sprendimas atidėti konkrečius darbus ar visai jų nedaryti. Prieš pradėdami naują veiklą, turite pabaigti senus darbus arba liautis juos dirbę. Norint kur nors įeiti, pirmiausia reikia iš ten išeiti. Paimti – reiškia padėti.

Visose savo gyvenimo srityse naudokite „mąstymo nuo nulio metodą”. Nuolat klauskite savęs: „Jeigu aš žinočiau tiek, kiek žinau dabar, ar vėl tai daryčiau?”

Peržiūrėkite savo asmeninę bei darbo veiklą ir atsižvelgdami į dabartinę savo situaciją ją įvertinkite. Jeigu yra tai, ko jūs sąmoningai nepradėtumėte daryti šiandien, to ir reikia atsisakyti arba atidėti.

17. Vienas iš geriausių būdų išvengti atidėliojimo ir per trumpą laiką padaryti daugiau – pradėti darbą nuo sunkiausio uždavinio. Tai tikras „varlės valgymas”, vienas iš sunkiausių ir svarbiausių asmeninės vadybos įgūdžių.

Išsiugdyti šį įprotį galėsite nuosekliai žengdami tokius žingsnius:

  • Darbo dienos pabaigoje arba savaitgalį sudarykite dalykų, kuriuos būtina atlikti kitą dieną, sąrašą.
  • Peržiūrėkite šį sąrašą, pritaikydami ABCDE metodą kartu su 80/20 taisykle.
  • Išrinkite savo A-l darbą, svarbiausią užduotį, kurios neatlikę ar kurią atidėję susidursite su rimtomis problemomis.

Parenkite viską, ko jums prireiks darbui, kad rytojaus rytą jau galėtumėte pradėti dirbti.

  • Susitvarkykite savo darbus taip, kad pasiliktų tik vienas svarbiausias, lyg didelė „varlė” ant stalo, rytą jau laukianti jūsų.
  • Pratinkitės kiekvieną dieną atsikelti, susitvarkyti, ateiti į darbovietę, pradėti savo svarbiausią darbą ir be pertraukų dirbti tol, kol neateis laikas imtis kito.
  • Darykite tai kasdien dvidešimt vieną dieną, kol išsiugdysite įprotį. Jis padės mažiau kaip per mėnesį dvigubai pagerinti produktyvumą.

18. Dalykite darbą į dalis

Atsiradęs įprotis yra tarsi nematomas siūlas, tačiau kiekvieną kartą kartojant veiksmą jis vis stiprėja, atsiranda naujų siūlelių, ir jis tampa galingu lynu, visam laikui surišančiu mūsų mintis ir veiksmus. (Orisonas Sweetas Mardenas )

Kiekvieną kartą, kai darbas iš pirmo žvilgsnio atrodo neįveikiamas, turėtumėte išbandyti „saliamio griežinėlių” arba „šveicariško sūrio” metodus. Nustebsite, kokios tai veiksmingos priemonės nugalėti atidėliojimą.

19. Norėdami suskirstyti savo darbo laiką į pakankamai dideles atkarpas, privalote išmokti didelius darbus atlikti pagal iš anksto numatytą planą. Daugeliui tikrai svarbių darbų atlikti reikia ilgo nepertraukiamo laiko. Sugebėjimas sukurti tokias vertingas ypač produktyvaus darbo atkarpas ir pasinaudoti jomis yra esminė savybė, daranti didelę įtaką jūsų darbui ir gyvenimui.

Suplanuokite trisdešimties, šešiasdešimties ir devyniasdešimties minučių trukmės laiko tarpus svarbiems darbams atlikti. Pagrindinė jūsų užduotis planuojant savo laiką – susikurti darbo laiko atkarpas, kurios būtinos, kad galėtumėte pabaigti savo darbą pagal tvarkaraštį.

20. Nelaukite – niekada nebūna „tinkamo laiko” Pradėkite tiesiog dabar ir dirbkite su tais įrankiais, kuriuos turite, geresnių atsiras bedirbant. (Napoleonas Hilas)

Kai nuolatos ir intensyviai dirbate svarbius darbus, galite pasiekti nuostabią psichikos būklę, vadinamą įkvėpimu. Tam tikru metu beveik visi patiria šį jausmą. Sėkmė lydi tuos žmones, kurie patiria tai dažniau negu kiti.

Vienas iš būdų sukelti savyje šią būklę – išsiugdyti būtinumo jausmą. Tai lyg vidinis variklis bei troškimas kuo greičiau pradėti ir baigti darbą. Būtinumo jausmas labai panašus į lenktynes su savimi.

21. Sutelkite pastangas į viena darba

Elbertas Hubbardas apibūdino organizuotumą kaip „gebėjimą prisiversti daryti tai, ką privalote, nepaisant savo norų”. Pradėję savo svarbiausią darbą, pratinkitės dirbti atkakliai, nenukrypdami ir nesustodami tol, kol jis bus visiškai pabaigtas. Laikykite tai testu, kuris leis nustatyti, ar iš tikrųjų esate žmogus, galintis puikiai atlikti darbą ir tai darantis. Dirbkite be paliovos iki pat galo.

SANTRAUKA

1. Sudarykite planą. Tiksliai nuspręskite, ko norite. Svarbiausia – aiškumas. Pirmiausiai sudarykite savo tikslų ir siekių sąrašą.

2. Kiekvieną dieną planuokite iš anksto. Galvodami viską užsirašykite. Kiekviena minutė, skirta planavimui, sutaupys penkias arba dešimt minučių darbo laiko.

3. Visur naudokitės 80/20 taisykle. 20 procentų jūsų veiklos nulemia 80 procentų rezultatų. Visada sutelkite savo pastangas į tuos 20 procentų.

4. Atsižvelkite į padarinius. Jūsų svarbiausios užduotys ir prioritetai yra tie, kurie gali turėti daugiausiai įtakos gyvenimui ir karjerai. Pirmiausia orientuokitės į juos.

5. Nuolat naudokite ABCDE metodą. Prieš pradėdami dirbti ties savo uždavinių sąrašu, surikiuokite užduotis pagal jų vertę ir svarbą, kad būtumėte tikri, jog atliekate svarbiausią darbą.

6. Orientuokitės į svarbiausias veiklos sritis. Nustatykite ir apibrėžkite, kokių rezultatų iš jūsų laukia, jei gerai atliksite savo darbą. Nuolat siekite tų rezultatų.

7. Laikykitės paspartinto efektyvumo dėsnio. Viskam niekada neužtenka laiko, tačiau visada galima rasti laiko svarbiausiems dalykams. Kokie tai dalykai?

8. Gerai pasirenkite darbui. Tinkamas išankstinis pasirengimas apsaugo nuo prasto darbo.

9. Atlikite namų darbus. Kuo daugiau darbui naudingų žinių ir įgūdžių jūs turite, tuo greičiau pradedate ir pabaigiate savo darbą.

10. Sustiprinkite savo ypatingus gabumus. Pagalvokite, ką jūs galite arba galėtumėte daryti iš tikrųjų gerai, ir stenkitės iš visų jėgų daryti tai puikiai. Nustatykite pagrindinius trukdžius.

11. Nustatykite vidinius ar išorinius trukdžius ir kliūtis, lemiančius svarbiausio tikslo siekinio greitį, ir pasistenkite juos sumažinti.

12. Nesiimkite visų darbų iš karto. Galite įveikti didžiausią ir sudėtingiausią darbą, jeigu darysite jį žingsnis po žingsnio.

13. Neatsipalaiduokite. Įsivaizduokite, kad mėnesiui turite išvykti iš miesto, ir dirbkite taip, lyg prieš išvažiuodami turėtumėte pabaigti visus svarbiausius darbus.

14. Padidinkite savo asmenines galimybes. Nustatykite, kada kiekvieną dieną jūsų protinis ir fizinis pajėgumas didžiausi ir tuo laiku dirbkite svarbiausius bei sunkiausius darbus. Skirkite pakankamai laiko poilsiui, kad visada būtumėte žvalus.

15. Motyvuokite savo veiksmus. Tapkite lyderiu savo akyse. Kiekvienoje situacijoje stenkitės matyti tik gera. Orientuokitės į problemos sprendimą, o ne į pačią problemą. Būkite optimistiški ir konstruktyvūs.

16. Atidėliokite kūrybingai. Kadangi negalite atlikti visko, turite išmokti apgalvotai atidėti nereikšmingus darbus, kad turėtumėte pakankamai laiko tikrai svarbiems darbams atlikti.

17. Pirmiausia imkitės sunkiausio darbo. Kiekvieną dieną pirmiausia darykite sunkiausią darbą – tą, kuris turės didžiausios reikšmės jums ir jūsų veiklai, ir dirbkite, kol jį pabaigsite.

18. Dalykite darbą į dalis. Padalykite sudėtingas užduotis į dalis ir darykite po nedidelį darbelį.

19. Suskirstykite savo laiką į atkarpas. Sudarykite savo dienos tvarkaraštį taip, kad galėtumėte skirti pakankamai laiko savo svarbiausiems darbams atlikti.

20. Išsiugdykite būtinumo jausmą. Įpraskite sparčiai atlikti svarbiausius darbus. Tapkite sparčiai ir gerai dirbančiu žmogumi.

21. Sutelkite pastangas į vieną darbą. Nusistatykite aiškius prioritetus, nedelsdami pradėkite svarbiausias užduotis ir be perstojo dirbkite tol, kol savo darbą pabaigsite. Tai – gero darbo ir maksimalaus asmeninio produktyvumo garantas.