SENĖJIMĄ NULEMIA NE KAS KITA KAIP MŪSŲ SMEGENŲ VEIKLA

Jau seniai pastebėta, kad taip vadinamasis „amžius pase“ ne visuomet sutampa su žmogaus išvaizda ir netgi biologiniu amžiumi. Tai labai ryškiai matosi tarp moterų. Turbūt visi susidūrę su tuo, kad vienos moterys jau būdamos trisdešimties atrodo kaip penkiasdešimtmetės, o ne viena šešiasdešimtmetė galėtų pretenduoti į trisdešimtmetės vaidmenį. Kas tai lemia?

Tyrimai parodė, kad ankstyvą ar vėlyvą senėjimą lemia toli gražu ne genetika ir ne jaunystės išsaugojimui skirtos priemonės, o … mūsų smegenys.

Yra tokia sąvoka „socialinis-psichologinis amžius“. Būtent jis nulemia mūsų išvaizdą ir elgesį ir yra pilnai priklausomas nuo galvos smegenų veiklos. Dar devynioliktame amžiuje, tiek vyrai, tiek moterys jau apie keturiasdešimtus savo gyvenimo metus buvo laikomi ganėtinai senais žmonėmis, tačiau turime pripažinti, kad laikai pasikeitė, pasikeitė gyvenimo kokybė, sąlygos, informacijos kiekis ir turime peržiūrėti amžiaus tarpsnių pavadinimus.

Šai naujos amžiaus grupių ribos: šiandien jaunais laikomi žmonės, esantys 25-44 metų amžiaus. Toliau šiuolaikinis žmogus nuo 44 iki 60 metų yra brandaus amžiaus arba kitaip vidurinio amžiaus, nuo 60 iki 75 metų jau laikomas pagyvenusiu ir tik nuo 75- 90 metais jau ateina taip vadinama senatvė. Todel tie, kurie gyvena virš 90 metų jau laikomi ilgaamžiais žmonėmis.

Štai tuomet kyla klausimas, kodėl mums ne visiems vienodai pavyksta išlikti jauniems savo keturiasdešimtmetyje ir kūnu ir siela, o ką jau kalbėti apie 50-60 – mečius.. Likti jauniems šiame brandžiame amžiuje mums trukdo visų pirma mūsų vidinės nuostatos ir požiūris į gyvenimą. Nuo jų ir priklauso mūsų išvaizda ir grožis. Tyrimų, kuriems buvo išleisti milijonai dolerių, pagrindinė hipotezė skelbia, kad mūsų senėjimo greitis priklauso nuo smegenų.

Pairodo tai gana lengvia paaiškinama. Gyvenimo pradžioje mūsų smegenys užimtos aplinkos tyrinėjimu, savęs pažinimu, naujos informacijos apdorojimu ir įvairių išvadų darymu. Visas organizmas pilnai pajungtas šiam dideliam darbui, jis yra intensyvioje veikloje. Kai tik mes nustojame pažinti naujus dalykus, domėtis, mokytis, atradinėti, plėsti savo kompetencijų ribas, mūsų smegenys ir visas organizmas tarsi sustoja, nustoja aktyviai dirbti – čia ir prasideda senėjimo procesas. Šioje vietoje kyla ir įvairios degeneracinės ligos, tokios kaip Alsheimeris.

Galima išskirti keletą psichologinio senėjimo žymenų:

I – santykis su laiku:

– jeigu tu imi pastebėti, kad visi geriausi dalykai tavo gyvenime jau buvo, o niekam naujam ar geresniam tu jau nebeturi laiko, tai rodo, kad senatvė prasidėjo;

– jeigu tu gyveni prisiminimais, o ne planais;

– nuolat persukinėji savo mintyse įvairius jau seniai praėjusius įvykius;

– į viską žiūri pesimistiškai;

II – apsiribojimas:

– gaili savęs, kad jau nebegali to, ką darei būdamas dvidešimties;

– dejuoji, bet neieškai naujų užsiėmimų, naujų galimybių kažko išmokti;

– nieko nesimokai, sakydamas, kad jau esi blogos atminties;

III – emocinis stabilumas:

– jeigu nesugebi adaptuotis prie permainų;

– pernelyg sureikšmini įvairias smulkmenas;

– užsibūni problemos gvildenime, bet nesprendi jos;

– nesidžiagi tuo ką turi ir nuolat pyksti dėl to, ko neturi;

– neturi jumoro jausmo.

Visi anksčiau išvardinti dalykai inicijuoja biologinę senatvę.

Taigi, norėdami ilgiau išlikti jauni, duokime savo smegenims veiklos: mokykimės užsienio kalbų, stokime į taip vadinamus antro amžiaus universitetus, pažinkime naujas kultūras, daugiau bendraukime tarpusavyje, organizuokime įvairius renginius, neapribokime savo galimybių, į viską žiūrėkime pro pirštus, nesureikšminkime to, ko negavome, nepasiekėme, bet pasidžiaukime tomis mažomis kasdieninėmis smulkmenomis ir tais gamtos reiškiniais, kurie džiugina. Dalinkimės savo emocijomis: liūdesys mažėja, kai juo pasidaliname – dažniau išklausykime liūdinčius, o džiaugsmas padvigubėja, kai džiagiamės su draugu. Taigi, ilgaamžiškumo paslaptis labai paprasta – geri santykiai pirmiausia su savimi, o tuomet su kitais.

Paruošta pagal straipsnį internete, kurio autorė O. Dudnik

SENĖJIMĄ NULEMIA NE KAS KITA KAIP MŪSŲ SMEGENŲ VEIKLA
SENĖJIMĄ NULEMIA NE KAS KITA KAIP MŪSŲ SMEGENŲ VEIKLA