rankos1 Kokia yra tikroji sėkmė? Kiekvienas turime skirtingą atsakymą: pinigai, paaukštinimas darbe, šlovė, užsitikrinta darbo vieta, būti laimėtoju. Visa tai yra skirtingi siekiai, bet koks yra tas vienas dalykas, kuris suteikia mums tikrąjį pasiekimo pojūtį? Aš tikiu, kad kelias į sėkmę – tai suprasti meilės kitiems galią. Tiesa yra ta, kad mes esame sukurti santykiams. Nesvarbu, kokia yra jūsų įtakos sfera, jei sieksite praturtinti žmonių gyvenimus per santykius su kitais, patirsite tokią sėkmę, kuri teikia didžiausią pasitenkinimą. Patirti džiaugsmą mylint kitus – tai nusiteikti DUOTI meilę, o ne imti. Meilė, kurios sulaukiame, yra graži pasekmė, kuri atsiranda, kai mylime kitus, bet tyras meilės džiaugsmas pirmiausia gimsta iš nuostatos mylėti, nesvarbu, ką gausime mainais.

Priminsiu pagrindinius penkis būdus, kaip mes duodame ir priimame meilę:
palaikymo žodžiai
laiko leidimas kartu
dovanos
paslaugos
fizinis prisilietimas
Kiekvienas iš mūsų kažkuriomis iš šių kalbų kalbame lengviau nei kitomis. Jeigu kalbame žmogaus, kurį mylime, meilės kalba, jis jaučiasi mylimas. Jeigu nekalbame jo kalba, jis nesijaučia mylimas, net jeigu kalbame kitomis meilės kalbomis. Nemažai žmonių intuityviai arba turėdami informaciją apie šių penkių meilės kalbų koncepciją neturi nuostatos mylėti… tuomet jų poelgiai ir žodžiai yra tušti.
Kad išsiugdytume nuostatą mylėti paprasčiausiose situacijose, turime taikyti septynis įpročius, tas mylinčio žmogaus savybes, kurios yra kiekvienos meilės kalbos pagrindas.
Esu tikra, kad dauguma mūsų trokštame būti geresni mylintieji. Norime ne tik rūpintis kitais, bet ir bendraudami su kitais nuoširdžiai mylėti. Kažkas yra pasakęs „Visi myli tą, kuris myli“. Savanaudiškas gyvenimas padaro mus vienišus ir tuščius. Meilė kaip gyvenimo būdas veda į giliausią įmanomą pasitenkinimą.
Taigi, kas yra meilė? Daug apie ją kalbame, bet kiekvienas suprantame savaip. Meilė nėra emocija, kuri mus apima, ar suvokiamas tikslas, kuris priklauso nuo kitų žmonių veiksmų. Tikra meilė yra kažkoks gebėjimas, prasidedantis nuo mūsų nuostatų ir besibaigiantis mūsų veiksmais. Jeigu manysime, kad meilė yra jausmas, nusivilsime, kai suprasime, jog ne visada galime tą jausmą išlaikyti. Kai suvokiame, kad meilė visų pirma yra veiksmas, esame pasirengę naudoti turimus įrankius, kad mylėtume teisingiau.

MEILĖ ATSKLIEDŽIA MŪSŲ TIKRĄJĄ ESYBĘ, TĄ ŽMOGŲ, KURIUO NORIME BŪTI.

Visa tai skamba gražiai, bet ar meilė turi galimybių išlikti šiame pasaulyje, kur nuolat vyksta konfliktai? Žiniasklaidoje kasdien apstu reportažų apie nehumaniškus poelgius su kitais, kurių padaroma religijos vardu arba dėl asmeninio godumo. Tarnavimas kitam prieštarauja kultūros normai, kuri sako: „duok tam, kad gautum“. Gali būti, jog nepritapsite savo aplinkoje, kai apsispręsite mylėti kitus, bet tikra meilė atveria galimybę patirti daug stipresnį džiaugsmą, nei gali duoti įprasti šio pasaulio būdai. Jei pradėsime gerbti vienas kitą kaip žmogus žmogų, kuris reikalingas vienas kitam, ir apsispręsime rūpintis kito gerove, galimybės pakeisti pasaulį bus neribotos. Viskas prasideda nuo mažų dalykų, viskas prasideda nuo mūsų pačių.
Nesvarbu koks mūsų išsilavinimas, mylinčiu žmogumi netampama be pastangų. Kažkas mūsų žmogiškoje prigimtyje priešinasi troškimui mylėti. Ta prigimties dalia mūsų pačių gerovę iškelia aukščiau už kitų ir daugeliui tai tapo gyvenimo būdu. Kita, autentiška, mūsų prigimties dalis tarnauja kitiems, nes esame sukurti bendrauti, ir tik kai siūlome žmonėms tikrą meilę, mes esame tai, kas iš tiesų esame.
Žmogaus siela turi du pagrindinius poreikius: duoti meilę ir ją priimti. Mūsų užduotis – kasdien atverti širdis ir protus, kad priimtume meilę ir ieškotume progų pasidalyti ja su kitais. Išlavintos septynios meilės savybės per mūsų nuostatas, gyvenimo būdą ir poelgius padeda mums sukurti kuo tvirčiausius santykius.

KLAUSIMAI DISKUSIJAI:
1. Kaip apibūdintumėte sėkmę? Kas jūsų gyvenime atspindi tai, ką laikote sėkme?
2. Kiek savo gyvenimo šiuo metu skiriate tam, kad parodytumėte meilę kitiems?
3. Ar prisimenate konkretų meilės poelgį, kurį padarėte praėjusią savaitę? Ką dėl to jautėte?
4. Kuri iš septynių mylinčio žmogaus savybių – GERUMAS, KANTRYBĖ, ATLAIDUMAS, PASLAUGUMAS, NUOLANKUMAS, DOSNUMAS, SĄŽININGUMAS – jums yra įgimta? Kuri reikalauja didžiausių pastangų?