Tai psichoterapijos kryptis, padedanti išreikšti asmeninį individualumą. Mūsų kasdienybėje vyrauja dvi sritys: santykiai/šeima ir profesija/darbas. Tai tarsi kokios dvi kojos, ant kurių stovime. Neretai kuri nors iš šių dviejų kojų ima „šlubuoti“ – taip mes galime pavadinti sunkumus, kliūtis, nesklandumus, o gal ir stipresnius sukrėtimus, pasikeitimus, problemas. Kaip ir kas ką vadina.

HOBITERAPIJA

Hobis – ta tarsi atrama, ta „trečia koja“, kuria galime pasiremti, esant reikalui, jeigu susvyruojame arba, neduok Dieve, netenkame kurios nors iš pagrindinių „kojų“.

(daugiau…)